Arrangementer

(Oversikt over de faste ukentlige gruppemøtene finner du her: Se gruppeoversikten)

Her følger en oversikt over kurs, møter, temakvelder, speakermøter etc som ikke fremkommer i oversikten over de faste gruppemøtene:

Kommende:

Speakermøte 13. januar 2019

Asker Al-Anon inviterer til Speakermøte.

Speakermøte 13. januar 2019 – Asker Al-Anon

Internasjonale Al-Anon Round-Up 23-25 august 2019

Tyskland inviterer til internasjonal Al-Anon Round-Up.

Flyer Powerless – but not helpless