Arrangementer

Oversikt over de faste ukentlige møtene i de ulike gruppene finner du her: Møter

Her følger en oversikt over kurs, møter, temakvelder, speakermøter etc som ikke fremkommer i oversikten over de faste gruppemøtene.

SPEAKERKVELD:

Majorstua Al-Anon har gleden av å invitere deg til åpent Al-Anon møte i Link sine lokaler i Kirkeveien 61, 6. etasje.

Mandag 9. mars 2020 19:30 – 21:30
Dørene åpner kl. 19:00

Vi har invitert speakere fra AA og Al-ANON, og det vil bli anledning til delinger etter hver speaker.

Speakermøte-9.mars


AA LANDSMØTE 2020

AA REGION SØR – DISTRIKT 13 HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL LANDSMØTE OG NORDISK MØTE 2020 VED QUALITY HOTEL TØNSBERG 29 – 31 MAI 

«HVORDAN BEHOLDE ARVEN VÅR?»

AA-landsmøte-2020 

Tyskland inviterer til:

The 12th Al-Anon round up in Germany from 14th to 16th August 2020 at the «Schwanberg», Rödelsee/Germany

For mer info se lenken under.