Arrangementer

Vi følger helsemyndighetenes initiativ til en felles dugnad for å stoppe spredningen av koronaviruset i Norge. Vi har derfor begrenset aktiviteter og møter fremover i tid. Ta kontakt med den enkelte gruppen for mer informasjon.

Oversikt over de faste ukentlige møtene i de ulike gruppene finner du her: http://al-anon.no/moter/

Her følger en oversikt over kurs, møter, temakvelder, speakermøter etc som ikke fremkommer i oversikten over de faste gruppemøtene.

 

Tyskland inviterer til:

The 12th Al-Anon round up in Germany from 14th to 16th August 2020 at the «Schwanberg», Rödelsee/Germany

For mer info se lenken under.