Arrangementer

Oversikt over de faste ukentlige møtene i de ulike gruppene finner du her: Møter

Her følger en oversikt over kurs, møter, temakvelder, speakermøter etc som ikke fremkommer i oversikten over de faste gruppemøtene.


 Tyskland inviterer til:

The 12th Al-Anon round up in Germany from 14th to 16th August 2020 at the «Schwanberg», Rödelsee/Germany

For mer info se lenken under.