Beskjeder fra ledelsen i Al-Anon

Al-Anon

Vi ber om at hver gruppe snarest oppretter en egen e-postkonto. Dette vil gjøre utsending av informasjon raskere, rimeligere og mer effektivt. E-postadressene vil bli satt inn i gruppeoversikten etterhvert.