7.tradisjonWebbutikk

7. tradisjon Hver gruppe skal være økonomisk selvhjelpen og avlså støtte utenfra.