Arrangementer

Oversikt over de faste ukentlige møtene i de ulike gruppene finner du her: https://al-anon.no/moter/

Her følger en oversikt over kurs, møter, temakvelder, speakermøter etc som ikke fremkommer i oversikten over de faste gruppemøtene.

 

Speakermøte 30 november 2022

Bøler Al-anon inviterer til åpent speakermøte i Bøler kirke kl 18.30.

Program

 

TIDLIGERE

AA landsmøte 27-29 mai 2022

Møtet vil finne sted på Sundvolden hotell. 

Påmeldingsfrist: 27 mars 2022

Se her for info om påmelding og program.

 

Tyskland inviterer til:

The 14th Al-Anon round up in Germany from 14th to 16th August 2022 at the «Schwanberg», Rödelsee/Germany

For mer info se lenken under.