Alateen 13 – 19

Alateen er en del av Al-Anon – men samtidig en egen selvhjelpsgruppe for ungdommer mellom 13 og 19 år. De har selvstendige møter – men alltid med en voksen som er ansvarlig uten direkte å delta på møtene.

Alateen møter er dessverre lite utbredt i Norge. For informasjon, se Al-Anons gruppeoversikt. Det finnes flere Alateengrupper i USA, og Sverige ligger også langt foran Norge – mens vi har for tiden en gruppe lokalisert i Oslo.

Alateen – en del av Al-Anon familiegrupper – er et fellesskap av unge mennesker som har fått livet sitt berørt av alkoholisme hos et familiemedlem, en slektning eller en nær venn. Les mer om Alateen her.

Vi hjelper hverandre ved å dele vår erfaring, styrke og håp.

Vi hjelper hverandre ved å dele vår erfaring, styrke og håp.

Vi tror at alkoholisme er en familiesykdom fordi den berører alkoholikerens omgivelser følelsesmessig – og noen ganger også psykisk.
Selv om vi ikke kan forandre eller kontrollere våre foreldre, vår familie eller venner – kan vi i våre tanker skille dem fra deres problemer, slik at vi kan fortsette å være glad i dem.

Vi diskuterer ikke religion eller involverer oss i noen utenforstående organisasjoner. Det eneste vi diskuterer er hvordan vi skal løse våre egne problemer.
Vi har stor respekt for vår egen – så vel som Al-Anon og AA’s anonymitet.

Ved å anvende – og praktisere de tolv trinn, søker vi en livsfilosofi som består av mental- følelsesmessig og åndelig vekst. Vi vil alltid være takknemlig overfor Alateen, fordi dette fellesskapet har gitt oss et helsebringende program å leve etter.

Det finnes mye litteratur tilegnet Alateen. Meste av litteraturen er fortsatt på engelsk.  Innledningen i boken «One Day at a Time in Alateen» er som følger:

Innholdet i denne boken består av personlige erfaringer fra Alateen medlemmer verden over – en dag om gangen. Noen er enestående – men det meste gjengir erfaringer de flest kjenner seg igjen i. Erfaringer som går igjen handler om hva det innebærer å leve med problemet alkoholisme – styrken vi finner i programmet – og det håpet som gror frem ved å snakke med noen som forstår oss.

Dagen i går er forbi – og morgendagen er fortsatt ikke kommet. Jeg kan derfor leve bare for i dag.

Budskapet i denne samlingen av tanker og erfaringer er enkelt; «Dagen i går er forbi – og morgendagen er fortsatt ikke kommet. Jeg kan derfor leve bare for i dag.» Hvis vi tar oss tid til å tenke over dette – blir det meningsløst å angre på ting vi gjorde galt i fortiden. Det blir meningsløst å bekymre seg over morgendagens vanskeligheter. I stedet vil vi konsentrere oss om å leve så meningsfylt som mulig – en dag om gangen.

Al-Anon Norge jobber med å oversette litteratur for Alateen til norsk. Foruten det som allerede finnes på norsk, er også engelsk litteratur tilgjengelig.  Tilgjengelig litteratur finnes på vår hjemmeside, under litteratur.