FAQ om Al-Anon

Hva er en Al-Anon Familiegruppe?

En Al-Anon Familiegruppe er et anonymt fellesskap av slektninger og venner av alkoholikere, som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for å løse sine felles problemer. Familien kan gjøre mye for å hjelpe seg selv, enten alkoholikeren drikker eller ikke.

Hvem kan gå gå i Al-Anonmøter?

Alle som er berørt av en annens alkoholmisbruk kan være med i Al-Anon. Det kan være familiemedlemmer, slektninger, venner, kolleger, arbeidsgiver, foresatte osv.

Er Al-Anon bare for venner og familie av alkoholikere? Hva med venner og familie av andre avhengige?

Al-Anon ble etablert i 1950-årene, adoptert av Anonyme Alkoholikere. Derfor retter våre budskap seg spesielt til pårørende av alkoholikere. Men alle som har avhengighet i familien vil ha nytte av å gå i våre grupper og de blir ønsket hjertelig velkommen.

Hva hvis jeg er redd for å bli sett der?

Al-Anon er et anonymt fellesskap. Alle som går der er svært opptatt av anonymitet. Både for sin egen del, men også for å verne om alkoholikerens anonymitet. Mange tenker: «Tenk hvis jeg møter noen kjente der?» Da er det viktig å huske på at vi alle er der av samme grunn. Og alle er like redd for anonymiteten sin.

Bør jeg fortelle alkoholikeren at jeg går i Al-Anon?

Det må du selv avgjøre. Noen velger å gå på et møte eller to for å få informasjon før de bestemmer om de vil fortelle det eller ikke. Andre sier i fra med en gang.

Hvor finner jeg et Al-Anonmøte?

Du finner møter over hele verden. I Norge velger du et møte fra ditt sistrikt her: Al-Anon i Norge og internasjonalt finner du møter her Al-Anon Internasjonal

Når har Al-Anon sine møter?

Det varierer fra gruppe til gruppe. Men på oversikten over møtene står det både tidspunkt og adresse for møtene.

Trenger man å avtale at man kommer?

Nei. Det er bare å møte opp litt før møtet starter, så vil du bli tatt godt imot. Vi har alle vært nykommere, så vi vet hvor viktig det er.
Noen nykommere foretrekker å ringe på forhånd for å avtale med noen at de kommer. Noen grupper har telefon oppgitt på møteoversikten. Der kan du ringe og stille spørsmål. Men det er absolutt ikke nødvendig å si ifra at du kommer. Det er alltid en ledig stol til deg.

Hva betyr «Åpent møte»?

Et vanlig Al-Anon-møte er åpent for alle som er venner eller familie av alkoholikere. Når det står Åpent møte betyr det at det er åpent for andre også. Dersom du har lyst til å invitere med deg noen for at de skal forstå hva Al-Anon er. For eksempel legen din, kollegaen din eller andre som er interessert. Det hender også at folk fra andre fellesskap, for eksempel Anonyme Alkoholikere, besøker gruppen. Vi kan også besøke Anonyme Alkoholikeres møter når de har Åpent møte. Det er veldig nyttig.

Hvordan blir man medlem?

Man kaller seg medlem når man går på møtene. Men det er ingen medlemsoversikt eller registrering av medlemmer. Vi anbefaler at du slutter deg til den gruppen du føler deg hjemme i. Men mange går i flere grupper på ulike dager.

Hva koster det?

Det er ingen medlemskontingent i Al-Anon. Al-Anongruppene er selvhjulpne og selvdrevne av medlemmene selv. Medlemmene gir en liten «slant i hatten» på møtene. Dette bidraget går til møteromsleie, kaffe, kjøpe Al-Anon litteratur og til det verdensomspennende fellesskapet.

Er dette et religiøst program?

Nei. Det er åndelig basert på prinsipper som gjelder for folk fra et bredt utvalg av bakgrunner, uavhengig av deres religiøse tro – eller mangel på religiøs tro.

Hva er det som gjør at dette hjelper?

Det er ulike oppfatninger av det, for medlemmene har mange forskjellige erfaringer, bakgrunner, lidelser og opplevelser. Men det de fleste sier er at her kan de være seg selv, de blir lyttet til, det er ingen som gir dem råd og de føler seg respekter og inkludert.
Det viktigste er at du har et fellesskap som forstår hvordan du har det det og at du får en «fadder» som kan hjelpe deg å bruke programmet (de 12 trinn) på en møte som gir deg mer sinnsro og bedre balanse i ditt eget liv, på tross av problemer rundt deg.

Det er også svært viktig med anonymiteten. Her blir du ikke registrert i noe arkiv, medlemsregister eller dataprogram. Vi bruker kun fornavnet vårt og vi trenger ikke fortelle noen hvor vi jobber, hvor vi bor eller hvem vi kjenner. Det er en enorm lettelse å være sammen med mennesker som vet hvordan jeg har det.

Hva skjer på møtene?

De aller fleste gruppene følger noenlunde samme møteformat. Det er ett av medlemmene som leder møte. Det innledes ved at det leses en velkomst som minner oss om anonymitet og gruppens møtestruktur. Deretter leser vi litt fra litteraturen og så åpnes det opp for at folk kan dele det de har på hjertet. Noen ganger leser vi litt rundt et spesielt tema og snakker om det. Andre ganger er det helt åpent. Hvis man ikke vil si noe, kan man velge å bare lytte.
Noen ganger er det såkalte gruppesaksmøter eller arbeidsmøter. Det betyr bare at vi ved starten av møte går igjennom post og fordeler noen oppgaver og planlegger litt fremover.

Hva er en fadder?

En fadder er en person som har vært medlem en stund og som selv bruker litteraturen, programmet (de 12 trinn) og felleskapet for å få det bedre i hverdagen. En fadder hjelper nyere medlemmer å bruke litetraturen og programmet (de 12 trinn). Fadderen er også en du kan ringe til hvis du har behov for en prat mellom møtene eller hvis du har spesielle utfordringer som du ikke har lyst til å dele om på møtene.

Må jeg si noe?

Det er helt frivillig å dele på møtet. Men selv om du ikke sier noe, vil du allikevel få utbytte av å lytte til andre medlemmers delinger. Det er som regel alltid noen som har lignende opplevelser som deg eller som har følt samme frykt, sorg, redsel, sinne, maktesløshet, frustrasjon, oppgitthet, fortvilelse eller avmakt som deg. De deler hvordan de håndterte disse følelsene. Der kan du få inspirasjon til å prøve det samme. Vi deler erfaring styrke og håp. Når du er klar vil du ta ordet naturlig. Du bestemmer når.

Om sykdommen:

Er alkoholisme/avhengighet en sykdom?

Ja. Alkoholisme er en diagnose. Det er en kronsik og progessiv sykdom.
Du kan lese mer om direkte og indirekte konsekvenser av alkoholisme ved å klikke her.

Hvordan påvirkes familie og venner av en annens drikking?

Mange som lever i, eller har levd i, nær relasjon med en person som misbruker alkohol utvikler ofte frykt, tilknytningsvansker, utrygghet og lav selvfølelse og de får ofte behov for å holde kontroll på alt og alle rundt seg. I det hele tatt endrer familiens struktur seg og det utvikles mønster som gjør dem syke og utslitte. I noen tilfeller kan det også være vold, psykisk trakassering, trusler osv. Det står mer om det her.
Al-Anon hjelper oss å ta avgjørelser som kan endre situasjonen.

Vil alkoholproblemet bli værre?

Ja, drikkingen blir stadig værre og det blir også sinnet, bitterheten og frustrasjonen i familien. Problemene, spesielt de økonomiske, blir tilsynelatende uoverkommelige. Avhengighet er en progressiv sykdom. Det betyr at den utvikler seg over tid.

Hva kan jeg gjøre for å få alkoholikeren til å slutte å drikke?

På samme måte som du ikke kan helbrede en annen sykdom hos en annen person, kan du heller ikke helbrede avhengigheten. Men på grunn av det vi lærer i Al-Anon forstår vi at krisene kun oppstår nå man må stå ansikt til ansikt med konsekvensene. Det å måtte ta ansvar for sine handlinger kan hjelpe alkoholikeren til å innse at han/hun har et problem. Vi lærer å forstå at vi ikke kan kontrollere eller forandre andre mennesker og at slike anstrengelser bare gjør oss mer frustrerte. Ved hjelp av denne innstillingen kan vi fokusere på oss selv gjennom å frigjøre oss fra problemet, ikke personen. Det er et selvhjelpsprogram – vi arbeider med våre egne problemer. Etterhvert som vi vokser med programmet, vil familiesituasjonen bli bedre, enten alkoholikeren drikker eller ikke.

Forteller Al-Anon hvordan jeg skal leve med alkoholikeren?

Al-Anon gir ikke råd, men viser oss hva vi kan velge selv. Vi får hjelp til å forandre på holdninger og vi får forståelse for at vi skal leve våre egne liv og la andre leve sitt.

Kan jeg å gå på Al-Anonmøter selv om jeg ikke bor eller lever med alkoholikeren nå?

Alkoholisme er en familiesykdom. Hvis ditt liv er blitt berørt av en annens drikking, bør du fortsette å gå på møter for å lære å leve et godt liv i fortsettelsen.

Jeg har et voksent barn som drikker. Er Al-Anon noe for meg?

Ja, Al-Anon kan hjelpe deg. Det er mange forelde til avhengige i Al-Anon.

Jeg får stadig skylden for at «min» alkoholiker drikker. Hva kan jeg gjøre for at han/hun ikke skal drikke?

Det er ofte slik at aktive alkoholikere skylder på andre for sin atferd. Men vi vet at alkoholisme er en sykdom og at det gjør at alkoholikeres atferd er annerledes enn hos ikke alkoholikere. Vi får ofte høre at hvis bare vi hadde oppført oss annerledes, ville ikke alkoholikeren ha drukket. Vi trodde også på det og fikk et fryktelig dårlig selvbilde og følte skyld. I Al-Anon forsto vi at vi ikke hadde ansvaret fior alkoholikerens drikking.