For profesjonelle

FAMILIESYKDOMMEN

Alkoholisme gjør det vanskelig for den nærmeste familien å kontrollere sin egen oppførsel på grunn av økende fokusering og reaksjoner på en annen persons drikking. Generelt kan vi si at dersom en person lurer på om alkoholisme er problemet, så er den sannsynligvis det. Familiemedlemmer har behov for å høre at det de føler er en normal reaksjon på alkoholisme. De opplever ofte en ukontrollerbar og gjennomtrengende frykt. De er redde for alkoholikerens reaksjoner og er forberedt på å gi seg for enhver pris. De bekymrer seg ofte for regninger, ulykker og for å miste jobben (alkoholikerens og i noen tilfeller sin egen). Når de forsøker å takle den uberegnelige og irrasjonelle oppførselen til alkoholikeren, blir de forvirret og føler seg i økende grad skyldig og åndsfraværende. Etter hvert blir deres liv tvangsmessig sentrert om å få alkoholikeren til å slutte å drikke. Dette skjer med mislykkede forsøk av manipulasjon og kontroll, og de fleste av deres handlinger vil bare sette alkoholikeren i bedre stand til å fortsette drikkingen.

Familiemedlemmer blir fanget i en sirkel av gjentakende oppførsel som ingen har nytte av. Dette gjør dem frustrerte, sinte og ensomme. De føler seg hjelpeløse og mister håpet.

Al-Anon Fraces Alcoholism

 

Al-Anon Familiegrupper, inkludert Alateen, har eksistert siden 1930-tallet so en samfunnsressurs ved å støtte de som er berørt av en annens drikking. I dag finnes over 30.000 Al-Anon og Alateengrupper i 104 land.