Om Al-Anon

AL-ANON FAMILIEGRUPPER er et verdensomspennende fellesskap av familier og venner av alkoholikere, som deler sine erfaringer, styrke og håp for å løse sine felles problemer.  Vi tror at alkoholisme er en familiesykdom, og at det å endre holdninger kan hjelpe i helbredelsen.

Al-Anon er ikke tilsluttet noen sekt, trosretning, politisk parti, organisasjon eller institusjon.  Al-Anon engasjerer seg ikke i noen meningsstrid, og støtter ikke- eller opponerer mot noen sak.

I Al-Anon er det ingen medlemskontingent.  Al-Anon er selvforsørgende gjennom egne frivillige bidrag.

Al-Anon har kun et formål; å hjelpe alkoholikerens familie.  Vi gjør dette ved å praktisere de Tolv Trinn – ved å ønske alkoholikerens familie velkommen, gi dem forståelse og trøst og lærer hvordan vi kan gi helbredende oppmuntring til alkoholikeren.

Siden starten i USA tidlig på 1950-tallet har Al-Anon spredt seg til over 130 land, og teller i dag ca 30 000 grupper.  Al-Anon’s litteratur er oversatt til 40 språk.  Spredningen skyldes ikke tradisjonell propaganda – men heller tiltrekning ved at mennesker som har opplevd å få hjelp har «importert» Al-Anons selvhjelpsprogram  og fellesskapstenkning til sitt eget hjemland.  Dette borger for kvalitet, og at det ikke ligger noen kommersielle interesser bak.   I tillegg koster det ikke noe å gå på Al-Anon møter. Vi er selvhjulpen gjennom egne frivillige bidrag.

Al-Anon har arvet sitt program fra Anonyme Alkoholikere, og tilpasset det til sine egne medlemmer.  AA ble en realitet på 1930-tallet i USA av pionerene Bill W. og Dr. Bob. (Dr. Robert S.)  Under AA’s spede begynnelse var det vanlig at alkoholikerens ektefeller satt og ventet i et kjøkken på en skole eller i en kirke mens partnerne satt i møte.  Dermed fikk familiemedlemmene prate sammen om sine egne problemer.  De fant ut at de også hadde blitt påvirket av å leve med en alkoholiker, og at de også hadde behov for hjelp.  Ut fra dette behovet begynte det å dukke opp familiegrupper over hele USA.

 Navnet «Al-Anon Family Groups» ble valgt av dette fellesskapet i 1951.