Anonymitet

Al-Anon er et anonymt fellesskap, under mottoet:

DE du ser her – DET du hører her – NÅR du går herfra – la det bli her.

Det er flere grunner til at Al-Anon er et anonymt fellesskap.  De fleste stammer fra den tiden da alkoholisme ble forbundet med skam.
Mange fra familier med rusproblemer føler fortsatt på skam, selv om det i dag er større forståelse for at alkoholisme er en sykdom.  Og det finnes dessverre fortsatt folk med en nedlatende holdning til alkoholikere, og deres familier.
 

Al-Anon møter

Før et møte starter er det tradisjon å opplyse om at Al-Anon er et anonymt fellesskap.  Identiteten- og det som deltakerne på møter sier skal holdes strengt konfidensielt.  Det er særlig viktig å understreke anonymiteten for nykommere, slik at de kan føle seg sikker på at deres anonymitet blir respektert.  Dette er også viktig for at nykommere skal forstå og ha respekt for andre møtedeltakere, og for fellesskapet som en helhet.

Ved hjelp av anonymiteten kan vi legge til side det vi er, og begynne å finne ut hvem vi er.

Anonymiteten innebærer at vi holder etternavn og titler utenfor møtene.  Medlemmer imellom bruker bare fornavn.  Ved hjelp av anonymiteten kan vi legge til side det vi er, og begynne å finne ut hvem vi er.
Når vi innser hvor verdifullt dette åndelige prinsippet er, forstår vi hvorfor det er så viktig å beskytte andres anonymitet – også anonymiteten til familie og venner som ligger under for rus.

Hvis vi ønsker å dra nytte av alt hva Al-Anon programmet tilbyr, forplikter vi oss til å vise andre den samme respekten og høfligheten som gjør at vi selv kan føle oss trygge – fri for merkelapper, og fri til å være oss selv.

Våre frie ytringer – som er så viktig for tilfriskning – hviler på vår følelse av trygghet, idet vi vet at det vi deler på møtene vil bli holdt strengt konfidensielt.  Hver og en skal kunne forlate et Al-Anon møte i trygg forvissning om at det hun eller han har sagt ikke kommer til å bli gjentatt.