De tolv trinn

Innledning

I første omgang kan det være vanskelig å forstå de Tolv Trinnene.  Ord som maktesløs, umulig å mestre, tilregnelighet, Gud, fryktløs moralsk selvransakelse, karakterfeil, gjøre det godt igjen, bønn og meditasjon og åndelig oppvåkning kan være forvirrende for en nybegynner.  Men millioner av mennesker har erfaring med at disse Trinnene fungerer.  Legg merke til at de er skrevet i fortid for å beskrive at dette er erfaringer fra dem som har vandret denne veien før oss.

Anonyme Alkoholikeres Tolv Trinn viste seg å være så vellykkede at Al-Anon adopterte dem nesten ordrett i 1951.  De skisserer en måte å leve på som har hjulpet våre medlemmer «…til å finne tilfredshet, ja til og med lykke, enten alkoholikeren fortsatt drikker eller ikke»  Trinnene er veien til en ny livsstil.

Vi har alle oppsøkt Al-Anon fordi våre liv var blitt påvirket av sykdommen alkoholisme.  Mange av oss kom fordi vi følte oss slått av denne sykdommen.  Vi har kanskje brukt energien vår på å forsøke å få en aktiv alkoholiker til å slutte å drikke, eller på andre måter forsøkt å kontrollere hans eller hennes handlinger.  Vi har kanskje brukt store deler av våre liv på å kjempe med påvirkningene etter å ha vokst opp i et alkoholisert hjem.  Uansett hvordan situasjonen er, så vil vi i Al-Anon oppdage at vi ikke er alene, og at vi kan oppnå et annet liv ved bruke de Tolv Trinnene.

Trinnene foreslår at vi aksepterer fire hovedtanker:

 1. Vi er maktesløse overfor problemet alkoholisme.  Når vi ærlig og oppriktig aksepterer dette, får vi en følelse av frihet og håp.  Nå kan vi bruke all oppmerksomhet på å få orden på våre egne liv.  Vi kan begynne å vokse åndelig, og vi kan søke trøst og fred gjennom hele programmet.
 2. Vi kan overlate våre liv til en Makt som er større enn oss selv.  Nå har vår velmente hjelp til alkoholikeren vist seg å slå feil.  Vi føler at våre liv er umulig å mestre, og vi innser at vi ikke kan takle problemene på en objektiv måte.  I Al-Anon finner vi en Makt som er større enn oss selv – som kan dirigere våre liv inn i rolige og viktige kanaler.  I begynnelsen kan vi betrakte gruppen som denne Høyere Makten, men etter hvert som vi vokser og får en åndelig forståelse, vil mange av oss kalle denne makten for Gud, slik vi forstår Ham.
 3. Vi må forandre både holdninger og handlinger.  Etter hvert som vi blir villige til å innrømme våre feil, finner vi ut at våre tanker kan være helt forvrengte.  Vi innser hvor uklokt vi har handlet i mange tilfeller, og hvor lite vennlige mange av våre handlinger er.  Disse feilene forsøker vi å finne og rette opp.
 4. Vi får beholde Al-Anons gaver ved å dele dem med andre. Det er denne delingen som gjør Al-Anon til det vitale og åpne fellesskapet som det er.  Vi har en stor forpliktelse overfor mennesker som har behov for oss.  Både giveren og mottakeren får det godt når et annet menneske hjelpes fra fortvilelse.

Hvilke håp disse tankene inneholder!  Vi får tilbud om en ny livsstil som står gratis foran oss.  Kravene for tilfriskning er enkle: «Hvis du forsøker å ha et åpent sinn, vil du finne hjelp.  Du vil innse at ingen situasjon er så vanskelig at den ikke kan bli bedre, og ingen ulykke så stor at den ikke kan overkommes.»  Vi vil finne hjelp; situasjonen vår kan bli forbedret, og ulykken vår kan overkommes.

Husk at vi kan ta en liten tanke om gangen.  Vi kan arbeide med Al-Anons litteratur, gruppen vår og en fadder – vi kan begynne med Første Trinn og ta den tiden vi trenger før vi går videre til Andre Trinn.  Det finnes ingen faste tidsbegrensninger på tilfriskning i Al-Anon.  Alt som kreves er et åpent sinn og vilje til å gjøre så godt vi kan – i dag.  Vi strever etter fremskritt, ikke etter perfeksjon – når vi studerer Trinnene på vår vei til tilfriskning.

Studie av disse trinnene er vesentlig for å få utbytte av Al-Anon programmet.  Prinsippene de omfatter er universale og kan brukes av alle, uansett personlig trosbekjennelse.  I Al-Anon søker vi etter en stadig dypere forståelse av deisse Trinnene, og ber om visdom til å bruke dem i våre liv.

De tolv trinn

 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol – at våre liv var blitt umulige å mestre.
 2. Vi kom til den tro at en Makt større enn oss selv kunne gi oss vår tilregnelighet tilbake.
 3. Vi bestemte oss for å overgi vår vilje og våre liv i Guds varetekt, slik vi selv oppfattet Ham.
 4. Vi foretok en fryktløs og inngående moralsk selvransakelse.
 5. Vi innrømmet for Gud, for oss selv og for et annet menneske den nøyaktige natur ved våre feil.
 6. Vi ble fullstendig rede til å la Gud fjerne alle våre karakterfeil.
 7. Vi ba Ham ydmykt om og fjerne alle våre feil.
 8. Vi satte opp en liste over alle de personer vi hadde såret, og ble villige til å gjøre det godt igjen overfor dem alle.
 9. Vi gjorde direkte henvendelser til slike personer så sant dette var mulig uten å skade dem eller andre.
 10. Vi fortsatte med personlig ransakelse, og når vi gjorde feil innrømmet vi dette med en gang.
 11. Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å forbedre vår bevisste kontakt med Gud, slik vi forsto Ham, idet vi kun ba om kjennskap til Hans vilje med oss, og kraft til å utføre den.
 12. Da vi, som et resultat av disse Trinn, hadde hatt en åndelig oppvåkning, forsøkte vi å bringe budskapet ut til andre – og å praktisere diss prinsipper i all vår gjerning.