For media

For alle henvendelser, kontakt Servicekontoret.

Al-Anon Familiegrupper møtes i over 130 land for å hjelpe familier og venner av alkoholikere å komme seg etter påkjenningene av en av deres nærmestes alkoholmisbruk. Medlemmene hjelper hverandre ved å følge Al-Anons Tolv trinn selv, ved å ta godt imot og trøste andre rammede familier og ved å vise forståelse og oppmuntring til alkoholikerne.

Anonymitet er sentralt for Al-Anons innsats for å hjelpe flere familier og venner av alkoholikere. Vi ber om at ingen medlemmer av Al-Anon, Alateen eller A.A. blir identifisert med fullt navn eller bilde i trykte medier, film eller på internett.

Intervjuer kan arrangeres på forespørsel. Al-Anon har nesten 50 grupper fordelt over hele landet, og medlemmer fra alle gruppene er tilgjengelige for anonyme intervjuer. Intervjuer med medlemmer i andre land kan også arrangeres, om det planlegges i god tid på forhånd.

Al-Anon Servicekontor

Blir livet vanskelig på grunn av en annens avhengighet?  Les mer her.

Se hva profesjonelle
sier om Al-Anon

tim
Tim Cermak

ellen
Ellen Morehouse

barrick
Cathy Barrick