Historie

På samme måte som AA, har Al-Anon spredt seg verden rundt ut fra mottoet «Tiltrekning heller enn med propaganda» (Al-Anons 11. Tradisjon). Den spede begynnelsen er også basert på tiltrekning heller enn på propaganda. Al-Anon ble til på grunn av et behov avdekket av de som følte de trengte det. Og disse var ektefellene til pionerne i Anonyme Alkoholikere. De var ofte med sine ektefeller rundt på AA møter og kom derfor i prat med hverandre på et kjøkken, eller i gangen mens AA møtet pågikk. Dermed ble det avdekket at også de hadde behov for å komme sammen og prate om sine utfordringer med å bo sammen med en alkoholiker – samt problemer knyttet til både dette og andre ting.

Også AA ble i sin tid en realitet på samme måten; pionerne, aksjemegler Bill Wilson og doktor Bob (Doctor Robert Smith) var de som skapte ideen om «tiltrekning heller enn propaganda». Da Bill i sitt tidlige og skjøre edruskap oppsøkte Bob i hans hjem i Akron USA , trodde Bob at det bare var nok en «tapper terapeut» som kom for å prøve å få ham til å slutte å drikke, og gikk med på en 15 minutters samtale. Stor var overraskelsen da han skjønte at Bill oppsøkte ham for å hjelpe seg selv. Han ønsket å snakke med en annen alkoholiker for om mulig å finne felles trekk i – og kanskje løsninger på noen av de problemer han selv slet med. Et kvarters samtale kom til å vare i seks timer!

Tiltrekning heller enn propaganda.

Dermed ble en «Kongstanke» etablert; «Tiltrekning heller enn propaganda.» Dette har siden blitt en grunnleggende rød tråd både i AA og Al-Anon sitt fellesskap. Og det er derfor ingen som løper etter «verdige kandidater» og drar de inn på møter i verken AA eller Al-Anon. Men hvis noen oppsøker oss og spør, sier vi gjerne; «Vi ber deg innstendig om å prøve vårt program!» Vi ber innstendig fordi vi vet at Al-Anon er til hjelp – så vel som for oss, som for tusener av andre verden rundt i en årrekke.

Ut av et behov for å dele sine egne erfaringer, styrke og håp, begynte det å dukke opp Al-Anon familiegrupper over hele USA. Mens Anonyme Alkoholikere ble en realitet i 1935, skulle det ta ytterligere 16 år før Al-Anon offisielt ble etablert. Selv om pårørendegrupper ble etablert på forskjellige steder i kjølvannet av stadig økende antall AA grupper, var det først i 1951 de bestemte seg for å få fellesskapet inn i mer ordnede former. Da ble navnet «Al-Anon Family Groups» valgt, og de Tolv Trinn og de Tolv Tradisjoner ble adoptert fra AA og tilpasset for bruk i Al-Anon. Først i 1970 ble Al-Anons Tolv Tjenestebegreper ferdig utarbeidet og godkjent. Dermed var «Tilfriskningstrekanten» for familie og venner av alkoholikere komplett.

I 1957 ble den første Alateen gruppen etablert i USA. Alateen er det samme som Al-Anon, tilpasset spesielt for tenåringer. Mens Alateen er rimelig utbredt i USA i dag, er slike grupper fortsatt sjelden i Norge.

Al-Anons logo og Tilfriskningstrekant.

Al-Anon er et selvstendig og suverent Fellesskap, og har derfor ikke noe med AA sitt Fellesskap og deres møter å gjøre. Men vi kan samarbeide med AA gjennom tilstelninger og nasjonale og internasjonale arrangementer.

Mens Bill W. var en av pionerne i AA, var hans hustru Lois W. sammen med Anne B. en sterk drivkraft for etableringen av Al-Anon Familiegrupper. I 1954 etablerte hun selskapet «Al-Anon Family Group Headquarters, Inc» i New York. Dette benevnes også som WSO (World Service Office) og ligger i dag i Virginia Beach, USA. De bidrar i dag med informasjon og service til om lag 25 000 registrerte Al-Anon grupper i 130 forskjellige land, gjennom det enkelte lands nasjonale Servicekontor. Strukturen i dette verdensomspennende Fellesskapet er «snudd på hodet» i forhold til hvordan den ellers fungerer i samfunnet. Det vil si at den enkelte gruppe er suveren og egenrådig, og kan kalle seg en Al-Anon Familiegruppe så lenge Konferansegodkjent Litteratur (KGL) blir benyttet på møtene.

I dag finnes ca 40 Al-Anon grupper rundt om i Norge, og antallet er økende.

I Norge er det kjent at det allerede i 1951 var møter i Bergen i noe som ble kalt «Hustrugruppen» mens den første Al-Anon gruppen ble opprettet i samme by i 1960 av noen som hadde deltatt på Al-Anon møter i Wiesbaden i Tyskland. Så fulgte Haugesund i 1968, Kristiansand i 1969, Oslo og Trondheim i 1970 og Hamar i 1975. I dag finnes ca 40 Al-Anon grupper rundt om i Norge, og antallet er økende.

Det første Servicekontoret i Norge ble etablert i Farsund i 1981 av to driftige damer etter et besøk av Sandra og Henrietta fra WSO. Siden har Servicekontoret hatt tilhold både i Bergen, Sandnes og Oslo, og holder i dag til i Drammen. Servicekontoret har ansvaret for trykking av litteratur og brosjyrer, og at bestillinger blir effektuert og sendt ut til de enkelte Al-Anon gruppene privatpersoner og institusjoner. Servicekontoret er også linken mellom det norske Fellesskapet og WSO (World Service Office) I tillegg har vi telefontjeneste for mennesker som søker hjelp.

Det ble tidlig bestemt at hvis Al-Anon skulle være et Fellesskap for selvhjelp, ville det være viktig at dette måtte gjelde til den ytterste konsekvens. Al-Anon avstår derfor fra innblanding og hjelp utenfra, og mottar derfor ingen økonomisk støtte fra private – eller fra det offentlige. Det er heller ingen medlemskontingent i Al-Anon – Fellesskapets inntekter genereres i all hovedsak gjennom frivillige bidrag på møtene og salg av litteratur.

Det er utgitt en god del litteratur og brosjyrer siden oppstarten i USA i 1951. Den første boken – «The Al-Anon Family Groups» ble utgitt i 1955 i USA. All litteratur er blitt til som et resultat av nedskriving og samling av erfaringer gjort gjennom årene, og en god del er også oversatt til norsk – foruten til om lag 40 andre språk. Denne prosessen av utvikling og tilpasning av erfaringer, samlet i litteratur og brosjyrer siden 1951 er unik, og av stor betydning og verdi for hva Al-Anon har å tilby mennesker som søker hjelp.