7. Tradisjon, frivillig bidrag

Beskrivelse

Her kan man gi 7. tradisjonen.

Al-Anon er det ingen medlemskontingent.  Al-Anon er selvforsørgende gjennom egne frivillige bidrag.