VBA – Voksne Barn av Alkoholikere

Hva er voksen barn problematikk?
Med voksen barn problematikk menes at en har vokst opp i et hjem der en som barn ikke fikk sine grunnleggende følesesmessig behov møtt. Dette kan skyldes foreldrenes manglende evne til å være følelsesmessig tilstede og bekrefte sine barn. Dette benevnes ofte på fagspråket som tilknytningsproblematikk – og for mange kan dette skape vanskeligheter senere i livet.

Personer med Voksne barn problematikk har ofte noen av eller alle disse karaktertrekkene:
Voksne barn gjetter seg til hva som er normalt.
Voksne barn har problemer med å gjennomføre en oppgave fra begynnelse til slutt.
Voksne barn lyver når det er like enkelt å snakke sant.
Voksne barn er nådeløse i sin selvkritikk.
Voksne barn finner det vanskelig å more seg.
Voksne barn tar seg selv svært alvorlig.
Voksne barn har ofte problem med intime forhold.
Voksne barn overreagerer på forandringer de ikke har kontroll over.
Voksne barn søker hele tiden ros og bekreftelser.
Voksne barn føler seg annerledes enn andre mennesker.
Voksne barn er enten enormt ansvarsløse eller enormt ansvarsfulle.
Voksne barn er ekstremt lojale, selv når de vet at lojaliteten er ufortjent.
Voksne barn er impulsive. De har en tendens til å låse seg fast i et handlingsmønster uten å tenke alvorlig på alternative væremåter, eller hvilke konsekvenser det kan få. Denne impulsiviteten fører til forvirring, selvforakt og manglende kontroll over omgivelsene. Dessuten bruker de mer energi til å rydde opp i rotet enn de ville ha gjort hvis de først hadde undersøkt alternativene og konsekvensene.